Awin

Ben je al bekend met het feit dat de overheid vanaf 2022 een persoonlijk opleidingsbudget voor alle Nederlanders beschikbaar stelt? Het gaat daarbij om een jaarlijks budget van maximaal €1.000,-.

WAT IS STAP

STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is een subsidieregeling waarmee men een sterkere positie op de arbeidsmarkt kan verkrijgen. De subsidie, een bedrag van maximaal €1.000,-, kan aangevraagd worden om een scholings- of ontwikkelingstraject te starten en daarmee de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De overheid wil met de STAP-regeling werkenden en werkzoekenden helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Zo hebben zij meer baankansen, minder kans om werkloos te worden en kunnen zij blijven doorgroeien in hun carrière.

VOOR WIE IS STAP?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering, zoals bijvoorbeeld een studiefinanciering of lerarenbeurs.
  • Je hebt het huidige kalenderjaar nog niet eerder een STAP-budget toegekend gekregen.
  • Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder.
  • Jouw gekozen opleiding start ná minimaal 4 weken en uiterlijk vóór 3 maanden na de aanvraag.

HOE VRAAG JE EEN STAP-BUDGET AAN?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd vanaf 1 maart 2022. Je schrijft je in voor een opleiding bij één van de erkende STAP-opleiders en ontvangt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs.

Met het aanmeldingsbewijs dien je jouw aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Het ligt vervolgens bij het UWV om te beslissen of het STAP-budget wel of niet wordt toegekend. Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, kun je als cursist de opleiding voltooien en wordt het bedrag aan de opleider betaald.

DE CIJFERS

Voor de STAP-regeling is er door de overheid ongeveer 200 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, waarmee ongeveer 200.000 verstrekkingen van €1.000,- toegekend kunnen worden, verdeeld over verschillende aanvraagtermijnen.

Iedere aanvraagtermijn bestaat uit twee maanden en voorziet dus ook in een beperkt aantal toekenningen. Wordt jouw aanvraag afgekeurd? Dan kan je gedurende die aanvraagtermijn niet nogmaals een aanvraag indienen, maar dien je te wachten tot de volgende aanvraagtermijn.

Let op, per persoon kan je maar één keer per kalenderjaar het STAP-budget ontvangen.